Sándor Károly 6. osztályos tanuló az Együtt az Autistákért Alapítvány
AUTTALENT 2021-es pályázata keretében laptopra 350.000.- Ft-ot nyert Kissné
Gyúró Ilona informatika tanár segítségével. Karcsika célja, hogy ECDL bizonyítványt
szerezzen, ehhez most már otthoni gyakorlásra is lehetősége van.

Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Dunakeszi Tankerületi Központ (Benke Sándorné tanügyigazgatási referens 06-30/643-5575) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

NTP-KTK-19-B-0018 Mentsük meg a dzsungel könyvét pályázat

2020 januárjában kezdődőtt és 2020 decemberében lett vége az NTP-KTK-19-B-0018 Mentsük meg a dzsungel könyvét!- nevű pályázatunknak.
A tehetséggondozó program célja a tehetségígéretek komplex fejlesztése az értő olvasás, informatika, rajz-kreatív, kézügyesség fejlesztő foglalkozás eszközeinek felhasználásával integrált környezetben. 1 000 000 ft összegben elnyert pályázatot tudhattunk magunkénak.
Iskolánkban hagyománya van a hasonló jellegű komplex programoknak . Ebben a programban Kipling Dzsungel könyvével ismerkedünk meg. Feldolgozásával fejlesztettük az értő olvasás elmélyülését, az olvasás szeretetét és élményközpontúságát.
Másik fontos cél a természetvédelem, a veszélyeztetett esőerdők és állataik megismerésére, megóvására való nevelés. Fontos részterülete volt még a kreatív blokk, amely a kézügyességet fejlesztette különböző kreatív technikákon keresztül.
Mindehhez felhasználjuk az informatika és a festészet nyújtotta lehetőségeket információgyűjtéssel az interneten és Power Point előadások készítésével, kreatív, kézügyességet fejlesztő foglalkozásokkal.
A vizuális kommunikációt segítette Vári Zsolt roma festőművész.
képek:
https://www.facebook.com/N%C3%A9met-Nemzetis%C3%A9gi-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-Koren-Istv%C3%A1n-Tagiskola-Domony-774723179320944/photos/pcb.3435228603270375/3435222873270948/

Beiratkozás.

BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk 1. évfolyamos gyermekeik beíratását az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola Koren István Tagiskolájába a 2020/21. tanévre.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel gyermekeik beíratására folyamatosan, többféle módon lesz lehetőségük.

Elektronikus felületeken: 2020. április 2-24.

Kréta-ügyintézés https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Útmutató: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106&fbclid=IwAR3a7yRm2_Dru1SI7BCqIf4U0GaixDQLoqtlJe1BhK3VCWXWmZ32qIkjCYs

Email-ben: info@domonyiskola.sulinet.hu

Személyesen: 2020. április 15. és április 24. napja közti időszakban 8:00-12:00 óra között a az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola Koren István Tagiskola titkárságán (2182 Domony, Fő út 95-97.).

Személyes jelenlétnél telefonon vagy emailben kérjenek időpontot, hogy egyszerre csak egy szülő legyen jelen az épületben.

Telefonszám: 06-30-247-5570

Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba!